Środa, 31 Maj 2023

Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w programie Erasmus+ na 2023 r.

23.11.2022, 16:19 Aktualizuj: 23.11.2022, 16:42
European Parliament
European Parliament

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz z zaproszeniem do składania wniosków.

Zgodnie z dokumentem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,4 mld euro.

Zaproszenie do składania wniosków 

W związku ze znacznym wzrostem wskaźników inflacji między styczniem 2021 r. a sierpniem 2022 r. Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić korektę w wysokości +12,27%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane). Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). W ten sposób Komisja wychodzi naprzeciw potencjalnym beneficjentom, którzy m.in. w formie petycji zgłaszali takie zapotrzebowanie.

Najbliższe terminy naborów w 2023 roku

14 lutego 2023 r., godz. 17:00

Akcje i sieci „Jean Monnet”
16 lutego 2023 r., godz. 17:00

Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus 

Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym
23 lutego 2023 r., godz. 12:00 

Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego 

Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych 

Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem 

Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem 

Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
28 lutego 2023 r., godz. 17:00 

Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym
8 marca 2023 r., godz. 17:00 

Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą
9 marca 2023 r., godz. 17:00 

Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem
15 marca 2023 r., godz. 17:00 

Akcja kluczowa 2., Projekty przyszłościowe
22 marca 2023 r., godz. 17:00 

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe 

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe 

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu 

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży 

Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu 

Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinie sportu 
Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Przewodnik po programie Erasmus+ 2023

Komisja Europejska opublikowała także najnowszy Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ.

W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2023, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie.

Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

Wszystkie 23 wersje językowe przewodnika znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: Erasmus+ Programme Guide 2023.

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce: https://erasmusplus.org.pl/ 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.