Sobota, 3 Grudzień 2022

KE: trzeba lepiej chronić pracowników przed azbestem

28.09.2022, 12:46 Aktualizuj: 29.09.2022, 13:03
Fot. KE
Fot. KE

Komisja Europejska chce zmiany dyrektywy w sprawie azbestu w miejscu pracy. Osiem na dziesięć przypadków nowotworów pochodzenia zawodowego ma w UE związek z azbestem.

Chociaż od 2005 r. w Unii Europejskiej zakazane są wszystkie formy azbestu, nadal występuje on w starszych budynkach i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jak podaje KE, aż 78 proc. przypadków nowotworów pochodzenia zawodowego rozpoznawanych w państwach członkowskich ma związek z azbestem. Wdychanie włókien azbestowych unoszących się w powietrzu może powodować np. międzybłoniaka i raka płuc, a średni czas od narażenia do wystąpienia pierwszych objawów to 30 lat.
Wypracowanie rozwiązań dotyczących azbestu ma więc zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

„Ma to jeszcze większe znaczenie w kontekście transformacji ekologicznej i ambicji UE w zakresie zwiększenia wskaźnika renowacji budynków” – zauważa Komisja Europejska w komunikacie. 

Z danych KE wynika, że 85 proc. budynków w UE zostało wybudowanych ponad 20 lat temu, a 85–95 proc. budynków ma nadal stać w 2050 r. Fala renowacji ma ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z budynków. Przy modernizacjach może jednak dochodzić do uszkodzeń konstrukcji wykonanych z azbestem i do jego uwalniania.

„Renowacje wpłyną na poprawię zdrowia i warunki życia mieszkańców oraz pozwolą obniżyć im rachunki za energię. Zwiększą one jednak również narażenie na działanie azbestu, w szczególności w przypadku pracowników budowlanych” – wskazuje KE.

Dlatego Komisja zaproponuje dziś przegląd dyrektywy w sprawie azbestu w miejscu pracy mający znacznie obniżyć dopuszczalną wartość narażenia zawodowego na działanie azbestu.

Komisja chce też przedstawić wniosek ustawodawczy w sprawie kontroli i rejestracji azbestu w budynkach. Państwa członkowskie zostaną poproszone o opracowanie krajowych strategii usuwania azbestu. KE chciałaby też wprowadzenia cyfrowych dzienników budynków, co pozwoli łatwiej udostępniać i wykorzystywać dane dotyczące budynków, od projektowania po budowę i rozbiórkę. 

Komisja zapowiada ponadto dokonanie przeglądu unijnego protokołu w sprawie gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz wytycznych dotyczących kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją budynków.
Państwa członkowskie mają dostęp do znacznych środków unijnego wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowotnej i leczenia oraz renowacji i bezpiecznego usuwania azbestu za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

aba/
 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.