Sobota, 22 Czerwiec 2024

Jaką rolę pełni Parlament Europejski?

05.05.2024, 16:28 Aktualizuj: 22.05.2024, 11:34
© European Union 2019 - Source : EP
© European Union 2019 - Source : EP

Parlament Europejski bierze udział w przyjmowaniu unijnych aktów prawnych. Z organu czysto doradczego przekształcił się stopniowo w instytucję współdecydującą na równi z Radą. PE bierze udział w przygotowywaniu, uchwalaniu i kontrolowaniu wykonania budżetu UE. Musi też zatwierdzać wieloletnie ramy finansowe. Rozpatruje też ogólne sprawozdanie roczne przedłożone mu przez Komisję i nadzoruje wraz z Radą akty wykonawcze i akty delegowane Komisji Europejskiej.

grafika PAP

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.
Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.