Niedziela, 9 Maj 2021

InvestEU - nowy program wspierania inwestycji

28.01.2019, 15:04 Aktualizuj: 06.02.2019, 15:06
© European Union 2017 - Source: EP/Michel CHRISTEN
© European Union 2017 - Source: EP/Michel CHRISTEN

Parlament Europejski poparł ustanowienie nowego programu UE na rzecz wspierania inwestycji i dostępu do finansowania w latach 2021-2027. Inicjatywa InvestEU ma zastąpić w przyszłym budżecie unijnym Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) znany także jako plan Junckera.

Za przyjęciem programu opowiedziało się 517 europosłów, 90 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu.

InvestEU to w założeniu program mający wspierać projekty, które miałyby trudności w przyciąganiu inwestycji (np.: długoterminowe lub oparte na nowatorskich rozwiązaniach). Według projektu Komisji Europejskiej, InvestEU ma połączyć szereg dostępnych obecnie programów finansowych i stymulować tworzenie miejsc pracy, inwestycje i innowacje.

W stosunku do propozycji Komisji Europejskiej europarlament proponuje podwyższenie gwarancji UE z 38 do 40,8 mld euro. Miałyby one pomóc wygenerować inwestycje o wartości 698 mld euro.

Europosłowie wytyczają też nowe cele programu jak: zwiększenie stopy zatrudnienia w UE; osiągnięcie celów porozumienia paryskiego w sprawie klimatu lub spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej; lepszą ochronę klimatu poprzez przeznaczenie co najmniej 40 proc. całkowitej puli środków finansowych programu InvestEU na cele klimatyczne

PE opowiedział się też za tym, by z realizacji programu składane były coroczne sprawozdania Parlamentowi i Radzie UE.

Na Program InvestEU mają składać się: Fundusz InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU i portal InvestEU. Program będzie nadal stymulował tworzenie miejsc pracy oraz wspierał inwestycje i innowacje w UE.

W założeniu, Fundusz InvestEU ma pozwolić na uruchomienie inwestycji publiczno-prywatnych objętych gwarancjami budżetowymi UE w wysokości - według Komisji Europejskiej - 38 mld euro, według europarlamentu - 40,8 mld euro. Kwota ta ma wesprzeć projekty inwestycyjne partnerów finansowych (takich jak grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych) i poprawić ich zdolność do ponoszenia ryzyka. Oczekuje się, że partnerzy finansowi wniosą co najmniej 9,5 mld euro, jeśli chodzi o zdolność do ponoszenia ryzyka. Gwarancja zostanie zabezpieczona na poziomie 40 proc., innymi słowy w budżecie UE zostanie odłożona kwota 15,2 mld euro na wypadek potrzeby uruchomienia gwarancji.

Komisja oczekuje, że dzięki przyciągnięciu inwestycji prywatnych i publicznych w okresie 7 lat Fundusz InvestEU przyczyni się do powstania w całej UE dodatkowych inwestycji o wartości ponad 650 mld euro.

Dzięki przyjętemu stanowisku europosłowie są gotowi do rozpoczęcia negocjacji z przedstawicielami państw członkowskich zasiadających w Radzie UE.

js/

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.