Piątek, 19 Kwiecień 2024

Główne tematy bieżącej sesji plenarnej PE

26.02.2024, 12:11 Aktualizuj: 27.02.2024, 19:10

Rewizja wieloletnich ram finansowych UE, upamiętnienie Aleksieja Nawalnego, wpisanie nielegalnego handlu drewnem i wyczerpywania zasobów wodnych na listę unijnych przestępstw przeciw środowisku, ochrona konsumentów przed nieuczciwymi ofertami w najmie krótkoterminowym i likwidacja bezterminowych praw jazdy w UE – to główne tematy bieżącej sesji plenarnej PE.

Obecna sesja Parlamentu Europejskiego potrwa od późnego popołudnia w poniedziałek 26 lutego do czwartku 29 lutego. Po niej do końca kadencji europarlamentu odbędą się jeszcze trzy sesje plenarne w Strasburgu. Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych tematów, jakimi PE zajmie się w tym tygodniu.

Rewizja wieloletnich ram finansowych UE

We wtorek PE ma zatwierdzić zmiany w wieloletnim budżecie UE zapewniające finansowanie Instrumentu dla Ukrainy o wartości 50 mld euro oraz Platformy Strategicznych Technologii dla Europy (STEP), której celem jest wspieranie konkurencyjności UE w strategicznych sektorach. Rewizja wieloletnich ram finansowych UE ma również zapewnić elastyczność budżetu UE umożliwiając sprawniejsze reagowanie na różnorakie wyzwania zewnętrzne i kryzysy, w tym związane z migracją. Ponadto, zgodnie z postulatami Parlamentu, rewizja wprowadza mechanizm radzenia sobie z rosnącymi kosztami związanymi ze spłatą planu odbudowy NextGenerationEU w obliczu rosnących stóp procentowych.

Upamiętnienie Aleksieja Nawalnego

W środę Parlament Europejski uczci pamięć rosyjskiego działacza antykorupcyjnego Aleksieja Nawalnego, a przemówienie na forum zgromadzenia plenarnego wygłosi jego żona Julia Nawalna.

Aleksiej Nawalny zmarł w niejasnych okolicznościach w kolonii karnej w rosyjskiej Arktyce w piątek 16 lutego br., podczas odbywania długiego wyroku więzienia na podstawie sfingowanych zarzutów.

Likwidacja bezterminowych praw jazdy w UE

Zgodnie z projektem, który po debacie ma zostać poddany pod głosowanie we wtorek, prawa jazdy na motocykle, samochody i ciągniki w UE będą ważne przez 15 lat, a na ciężarówki i autobusy przez 5 lat. Zarówno przy wydawaniu jak odnawianiu prawa jazdy kierowca będzie musiał przejść obowiązkową kontrolę stanu zdrowia.

Nowe przepisy wprowadzą również cyfrowe prawo jazdy, dostępne w telefonie komórkowym i w pełni równoważne z fizycznym prawem jazdy. Projektowana regulacja przewiduje też dwuletni okres próbny dla początkujących kierowców, którzy będą w tym czasie podlegali surowszym karom za niebezpieczną jazdę i zaostrzonym limitom zawartości alkoholu w krwi.

Aktualizacja listy unijnych przestępstw przeciw środowisku

Po poniedziałkowej debacie, we wtorek posłowie mają dać ostateczne zielone światło dla nowej dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku, uzgodnionej z państwami członkowskimi w listopadzie 2023 roku. Regulacja zaktualizuje listę unijnych przestępstw przeciw środowisku – uzupełniając ją m.in. o nielegalny handel drewnem, wyczerpywanie zasobów wodnych oraz naruszenia unijnych przepisów dotyczących chemikaliów. Wprowadzi również tak zwane przestępstwo kwalifikowane polegające na spowodowaniu zniszczenia ekosystemu - np. pożary lasów na dużą skalę.

Zgodnie z przepisami dyrektywy indywidualnym sprawcom tych czynów, w tym przedstawicielom firm, może grozić kara pozbawienia wolności do pięciu lub dziesięciu lat, w zależności od wagi przestępstwa. Będą oni również zobowiązani do przywrócenia zniszczonego środowiska i zrekompensowania szkód. Firmy mogą również zostać ukarane grzywną w wysokości do 5 proc. ich światowego obrotu lub 40 milionów euro.

Nowe przepisy mają na celu zwalczanie rosnącej liczby przestępstw przeciwko środowisku w UE. Ten rodzaj przestępczości jest czwartym pod względem wielkości źródłem dochodów przestępczości zorganizowanej, po handlu narkotykami, bronią i ludźmi.

Zatwierdzenie przepisów przeciw manipulacji cenami na rynku energii

We wtorek PE ma zatwierdzić nowe przepisy mające na celu zwalczanie spekulacji na rynku energii poprzez wzmocnienie przejrzystości i nadzoru. Przepisy, uzgodnione już z państwami członkowskimi, wprowadzają nowe instrumenty ochrony hurtowego rynku energii w UE oraz zabezpieczenia rachunków za energię europejskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed potencjalnymi krótkoterminowymi wahaniami cen.

Portfel cyfrowy ważny w całej UE

We wtorek eurodeputowani zatwierdzą przepisy tworzące nowy system dla portfela cyfrowego w całej UE. Umożliwi on obywatelom identyfikację i uwierzytelnianie się w internecie bez konieczności korzystania z usług dostawców komercyjnych. Używanie portfela UE będzie dobrowolne.

Obowiązek odbudowy przyrody

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem politycznym między PE a Radą w sprawie europejskiego prawa dotyczącego odbudowy przyrody, które zostanie poddane pod ostateczne głosowanie we wtorek, kraje UE muszą przywrócić co najmniej 30 proc. zdegradowanych obszarów siedlisk objętych nowym prawem do 2030 roku, 60 proc. do 2040 i 90 proc. do 2050 roku. Ponadto nowe rozporządzenie określa cele dla niektórych wskaźników różnorodności biologicznej w sektorze rolnym, a także dla odbudowy gleb organicznych na osuszonych torfowiskach wykorzystywanych w rolnictwie.

Tekst zawiera szereg wyłączeń dla państw członkowskich, a także „hamulec bezpieczeństwa” umożliwiający tymczasowe zawieszenie celów dla ekosystemów rolniczych w wyjątkowych okolicznościach.

Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi ofertami w wynajmie krótkoterminowym

Europosłowie będą debatować w środę i głosować w czwartek nad nowymi przepisami dotyczącymi gromadzenia i udostępniania danych związanych z usługami krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania (STRs). Rozporządzenie ustanawia jasne obowiązki dla gospodarzy i platform w zakresie procedur rejestracji, weryfikacji i wymiany danych. Właściwe organy będą mogły zawiesić numery rejestracyjne, poprosić platformy o usunięcie nielegalnych ofert i nałożyć kary na platformy lub gospodarzy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów. Udostępnianie danych pozwoli państwom członkowskim zmierzyć rzeczywisty wpływ usług wynajmu krótkoterminowego i opracować odpowiednią politykę w odpowiedzi.

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące transportu odpadów

Nowa ustawa mająca na celu rewizję unijnych procedur i instrumentów kontroli dotyczących transportu odpadów zostanie poddana pod ostateczne głosowanie PE we wtorek. Zgodnie z nowymi przepisami, wstępnie uzgodnionymi z Radą, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD byłby zabroniony w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia, podczas gdy eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów OECD podlegałby bardziej rygorystycznym warunkom. W ramach UE wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostanie zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego centrum elektronicznego w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości. Transport odpadów przeznaczonych do utylizacji w innym kraju UE byłby dozwolony tylko w wyjątkowych okolicznościach.

mam/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.
Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.