Piątek, 24 Maj 2024

Fundusze unijne wspierają rozwój cyfrowy

18.09.2023, 09:49 Aktualizuj: 04.10.2023, 13:26
Fot. Parlament Europejski
Fot. Parlament Europejski

Już 75 proc. mieszkańców wsi korzysta z internetu mobilnego, zaś do sieci codziennie loguje się blisko 80 proc. Polaków – wynika z raportu Eurostatu ,,Europa miejsko-wiejska - społeczeństwo cyfrowe”. Według danych technologie cyfrowe wpływają na rozwój gospodarczy a liczba internautów nieustannie rośnie.

Fundusze unijne na wsparcie cyfryzacji 

Jak wskazują autorzy raportu, nowoczesne technologie są istotne dla rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. Coraz więcej Polaków ma dostęp do szerokopasmowego internetu i liczba ta stale rośnie - w 2012 roku dostęp do szerokopasmowego internetu miało ok. 60 proc. mieszkańców miast w Unii Europejskiej, zaś w 2021 roku było to ponad 80 proc. W Polsce fundusze na wsparcie rozwoju cyfrowego pochodzą między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Alokacja środków przeznaczona była na Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do podstawowych celów programu należało między innymi zwiększenie dostępności do szerokopasmowego internetu, wysoka dostępność e-usług publicznych i zwiększenie odsetka osób posługujących się internetem. Przydział funduszy wyniósł 2 172,5 mln euro, co stanowi 2,8% środków polityki spójności. 

Coraz większy dostęp 

Według danych Eurostatu coraz więcej gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu. Jak wskazują autorzy, poprzez rozwój sieci rynek niedługo może być przesycony. W 2021 roku najniższy odsetek łączeń szerokopasmowych odnotowano w Grecji i Portugalii (89 proc.), zaś najwyższy w Niderlandach (99 proc.). Polska w tym zestawieniu znalazła się na 14. miejscu, osiągając wskaźnik 92 proc., plasując się tuż obok Austrii (91 proc.) i Turcji (92 proc.). 

W 2012 roku dominującą formą łączenia się z internetem były stacjonarne łącza szerokopasmowe. Dopiero po wprowadzeniu sieci 4G i 5G nastąpił znaczy rozwój internetu mobilnego. 

Gospodarstwa domowe podłączone do internetu według rodzaju połączenia i stopnia urbanizacji, UE, 2012–2021 (%). Źródło: Eurostat

Jak wynika z danych mieszkańcy miast w Unii wciąż chętniej łączą się przez internet stacjonarnie niż mobilnie. Częściej z internetu mobilnego w gospodarstwach domowych korzystają natomiast mieszkańcy metropolii w Bułgarii (84 proc.), Słowenii (95 proc.) i Finlandii (95 proc.). Zupełnie inna sytuacja jest na obszarach wiejskich. W tym przypadku osiem państw członkowskich zgłosiło wyższy odsetek gospodarstw domowych korzystających z internetu mobilnego. Są to: Bułgaria (64 proc.), Słowenia (91 proc.), Finlandia (92 proc.), Litwa (61 proc.), Łotwa (62 proc.), Hiszpania (83 proc.), Rumunia (69 proc.) i Polska (75 proc.). 

Jak wskazują autorzy, internet jest narzędziem, z którego Europejczycy korzystają codziennie. Najrzadziej do sieci logują się Bułgarzy (75 proc. mieszkańców) i Chorwaci (77 proc. mieszkańców), najbardziej aktywni zaś są obywatele Norwegii (96 proc.) i Szwecji (95 proc.). Polacy w tym zestawieniu zajmują 7 miejsce – blisko 80 proc. polskich użytkowników loguje się do sieci każdego dnia. Mieszkańcy miast częściej korzystają z internetu codziennie w porównaniu z mieszkańcami wsi. 

Osoby fizyczne (16–74 lata) korzystające z codziennego dostępu do internetu według stopnia urbanizacji, UE, 2012–2021 (%). Źródło: Eurostat

Na czym odbieramy internet? 

Według danych w większości państw Unii więcej gospodarstw domowych posiadało stacjonarne połączenie internetowe niż połączenie mobilne. Mimo to nie brakuje urządzeń z których Europejczycy korzystają do odbioru internetu. Jak wskazują autorzy, nieustannie zwiększa się ilość urządzeń służących do odbioru internetu, wśród których wymienić można między innymi inteligentne głośniki, konsole do gier, telewizory czy zegarki. Nie wszyscy jednak z tych rozwiązań korzystają. Jak pokazują dane w 2021 roku 81 proc. osób między 16. a 74. rokiem życia do korzystania z internetu używało smartfonów. Odsetek ten był większy dla mieszkańców miast (85 proc.) niż dla mieszkańców wsi (76 proc.) i przedmieść (81 proc.). W Polsce odsetek ten wyniósł 75 proc. dla wsi, 77 proc. dla przedmieść i 82 proc. dla mieszkańców miast. W przypadku laptopów najrzadziej korzystali z niego mieszkańcy wsi (53 proc.) i przedmieść (60 proc.).  Najczęściej z laptopa korzystali mieszkańcy miast (71 proc.). Z urządzeń mobilnych Polacy do przeglądania internetu najrzadziej wykorzystują tablet – korzysta z niego 9 proc. mieszkańców wsi, 13 proc. mieszkańców przedmieść i 18 proc. mieszkańców miast. 

Po co Europejczykom internet? 

Jak wskazują autorzy, na terenie Unii widać wyraźne dysproporcje w zakresie korzystania z internetu. Szczególne różnice dotyczą mieszkańców miast i obszarów wiejskich. Największe dysproporcje obserwowane są w zakresie połączeń telefonicznych i wideo – korzysta z nich 71 proc. mieszkańców miast i 58 proc. mieszkańców wsi. Najmniejszą różnicę widać w zakupach internetowych – rzeczy nabywa w ten sposób 20 proc. mieszkańców miast i 16 proc. mieszkańców obszarów wiejskich. W Polsce również występują różnice w tym zakresie. Do wysyłania emaili internetu używa 61 proc. mieszkańców wsi, 67 proc. mieszkańców przedmieść i 78 proc. mieszkańców miast. Bankowości internetowej z kolei używa 42 proc. mieszkańców wsi, 53 proc. mieszkańców przedmieść i 61 proc. osób mieszkających w miastach. 

mc/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.