Środa, 1 Luty 2023

Europosłowie chcą skuteczniej walczyć z oszustwami i wyłudzaniem funduszy UE

03.11.2021, 13:25 Aktualizuj: 04.11.2021, 15:56
Na zdj. Tomas Zdechovsky, © European Union 2021 - Source : EP
Na zdj. Tomas Zdechovsky, © European Union 2021 - Source : EP

Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego wezwała do wzmocnienia ponadnarodowego charakteru walki z nadużyciami finansowymi oraz ujednolicenia przepisów państw członkowskich w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości.

W przyjętym pod koniec października sprawozdaniu europosłowie Komisji Kontroli Budżetowej wyrazili ubolewanie, że dotychczasowe wysiłki na rzecz zwalczania oszustw związanych z funduszami UE „nie są traktowane priorytetowo w takim samym stopniu, jak oszustwa związane z wydatkami krajowymi”.

Eurodeputowani zwrócili uwagę na niski wskaźnik odzyskiwania środków utraconych w wyniku przestępczości zorganizowanej (aż 98% szacowanych dochodów z przestępstw pozostaje do dyspozycji przestępców). Posłowie do PE wezwali państwa członkowskie do zwiększenia wskaźnika konfiskat i zwrócili się do Komisji Europejskiej o utworzenie unijnego organu, który byłby odpowiedzialny za odzyskiwanie funduszy UE.

Jak zaznaczył czeski europoseł sprawozdawca Tomas Zdechovsky (PPE),  jednym z najważniejszych celów obecnej europejskiej polityki kryminalnej jest zwalczanie oszustw naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej. Przypomniał, że z raportu Europolu 2021 wynika, że przestępczość zorganizowana stale ewoluuje i dostosowuje się do nowych warunków. 

„W czasie pandemii COVID-19 nastąpił wzrost przestępczości zorganizowanej, głównie w związku z produkcją podrabianych lub nieistniejących leków lub podrabianego sprzętu ochronnego. W ten sposób rządy UE wykryły próby sprzedaży ponad 1,1 miliarda dawek szczepionek za łączny koszt ponad 15,4 mld euro” – podkreśli sprawozdawca.

„Nowe możliwości” dla przestępczości w związku z COVID-19

W przyjętym sprawozdaniu Komisja Kontroli Budżetowej wyraziła zaniepokojenie ryzykiem nadużyć wynikających ze wzrostu wydatków UE z funduszy UE Next Generation. Zwrócono uwagę, że wymaga to zwiększenia środków na walkę z korupcją, nadużyciami finansowymi i przestępczością zorganizowaną. W szczególności wezwano Radę do zatwierdzenia wnioskowanego dodatkowego personelu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, OLAF-u i EPPO.

Europosłowie zwrócili również uwagę na przestępstwa związane z pandemią COVID-19, takie jak oferowanie fałszywych szczepionek, sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej, a także rosnącą nielegalną sprzedaż fałszywych certyfikatów cyfrowych COVID-19 w kilku państwach członkowskich.

Kryptowaluty w przepisach o praniu pieniędzy

W przyjętym sprawozdaniu wyrażono zadowolenie z propozycji Komisji dotyczących kryptowalut, które obecnie są chętnie wykorzystywane przez przestępczość zorganizowaną. Wezwano przy tym kraje UE do pełnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w zakresie transakcji wymiany kryptowalut na rzeczywistą walutę. Podkreślono, że kryptowaluty muszą podlegać tym samym organom nadzorczym co tradycyjne waluty.

Europosłowie zaapelowali także o zapewnienie zasobów dla nowej agencji UE tworzonej w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy (Anti-Money Laundering Authority - AMLA). Wyrazili przy tym ubolewanie, że nowa instytucja ma zacząć działać dopiero w 2026 r. 

Sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w dniach 13-16 grudnia. 

Według ostatnich badań przestępczość zorganizowana dotyka od 2,7% do 3,6% łącznych wydatków na zamówienia publiczne w UE, co przekłada się na 1,9 do 2,6 mld EUR utraconych funduszy spójności UE na rzecz przestępczości zorganizowanej w latach 2014-2020.

mp/
 

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.