Sobota, 13 Sierpnia 2022

Europejski Instytut Innowacji i Technologii będzie wspierać transformację środowiskową UE

07.06.2022, 16:47 Aktualizuj: 07.06.2022, 16:57
European Union, 2014
European Union, 2014

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) będzie skupiać się głównie na transformacji środowiskowej w Unii Europejskiej, a w szczególności dążeniu UE do zeroemisyjności.

Fragmenty raportu na ten temat zamieszczono na firmowanej przez Parlament Europejski i Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego stronie internetowej www.what-europe-does-for-me.eu/pl dotyczącej wpływu UE na nasze codzienne życie.

Chcąc pobudzić wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy, Unia Europejska utworzyła Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), który promuje współpracę między podmiotami sektora szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji.

Finansuje on w tym celu wspólnoty wiedzy i innowacji, które zajmują się takimi ważnymi wyzwaniami społecznymi jak cyfryzacja, mobilność w miastach, klimat i surowce. Dotacje trwają do 15 lat.

Unia postanowiła udoskonalić EIT i przedłużyć jego funkcjonowanie na kolejne siedem lat. Jest on integralną częścią programu „Horyzont Europa”, głównego programu unijnego poświęconego badaniom naukowym i innowacji.

W ramach EIT powstaną dwie nowe wspólnoty wiedzy i innowacji. Jedna w sektorze kultury i kreatywnym oraz przemysłu (ma zostać uruchomiona w latach 2022–2023), a druga w sektorach wody, morza i ekosystemów (ma zostać uruchomiona w 2026 roku).

Instytut będzie skupiać się głównie na transformacji środowiskowej, a w szczególności na zobowiązaniu Unii do obniżenia do zera emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

EIT będzie też w większym stopniu wspierać regiony Unii o niskim poziomie innowacji. Ma także dopilnować, by wspólnoty wiedzy i innowacji miały odpowiedni zasięg geograficzny. Instytut będzie uzupełniać działania Europejskiej Rady ds. Innowacji, która powstała w ramach programu „Horyzont Europa”. Ma ona wskazywać i wspierać przełomowe technologie oraz innowacje.

Budżet EIT wynosi 3 proc. całkowitego budżetu programu „Horyzont Europa”. Dzięki niemu Instytut ma skutecznie działać. Przy czym budżet ten jest niższy niż chciał tego Parlament Europejski, który domagał się 4 proc. ogólnego budżetu „Horyzontu Europa”.

kic/

 

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.