Sobota, 3 Grudzień 2022

Europejska karta dla jednolitego statusu niepełnosprawnych w UE

07.10.2021, 17:35 Aktualizuj: 08.10.2021, 14:07
Fot. European Communities, 2002
Fot. European Communities, 2002

Unia Europejska potrzebuje wspólnej definicji niepełnosprawności oraz Europejskiej Karty Niepełnosprawności, aby państwa członkowskie wzajemnie uznawały jej jednolity status - oświadczyli europosłowie w przyjętej w czwartek rezolucji.

Ocenili, że dzięki temu osoby niepełnosprawne mogłyby otrzymać więcej możliwości, związanych z mobilnością, edukacją i mieszkalnictwem oraz aktywniej włączać się w życie publiczne. Rezolucję poparło 579 posłów przy 19 przeciw i 92, którzy wstrzymali się od głosu.

„Osoby niepełnosprawne nadal borykają się z wieloma przeszkodami i dyskryminacją w swoim życiu. Jednym z nich jest brak wzajemnego uznawania statusu niepełnosprawności między państwami członkowskimi UE, co stanowi ogromną przeszkodę w ich swobodzie przemieszczania się. Nadszedł czas, aby odpowiedzieć na obawy naszych obywateli i poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych w Europie bez barier. Musimy promować ich integrację społeczną i gospodarczą oraz udział w społeczeństwie, wolny od dyskryminacji, z pełnym poszanowaniem ich praw i na równych zasadach z innymi” - powiedział sprawozdawca Aleks Aguis Saliba (S&D, Malta).

Eurodeputowani zalecili bardziej elastyczne podejście do pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w podróżowaniu koleją oraz usuwanie fizycznych i administracyjnych barier, które utrudniają podróże.

Opowiedzieli się też za opracowaniem systemów edukacyjnych, uwzględniających potrzeby różnych uczniów oraz zapewnieniem mieszkań dla niepełnosprawnych, dzięki którym mogliby oni być aktywnymi członkami swojej społeczności.

W celu równego udziału w społeczeństwie, które coraz bardziej uzależnione jest od umiejętności cyfrowych, Parlament wezwał do podjęcia działań na rzecz dostarczania przez organy publiczne informacji w języku migowym, alfabetem Braille'a i łatwym do odczytania tekstem.

Eurodeputowani uznali także, że tłumaczenie na język migowy powinno być stosowane podczas zgromadzeń publicznych, zaś w urzędach powinni być dostępni tłumacze tego języka.

Posłowie wskazali, że UE musi bardziej skoncentrować się na walce z przemocą, w tym również ze względu na płeć. Zwrócili uwagę na konieczność walki z nękaniem osób niepełnosprawnych oraz likwidacji luki w zatrudnieniu pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a innymi. Parlament wezwał jednocześnie Radę do dalszych prac nad opracowaniem przekrojowej dyrektywy antydyskryminacyjnej.

jjk

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.