Sobota, 20 Kwiecień 2024

Europarlament za zaostrzeniem zasad transportu odpadów

28.02.2024, 11:57 Aktualizuj: 29.02.2024, 12:36
© European Union 2012 - EP
© European Union 2012 - EP

Transport odpadów pomiędzy krajami UE będzie dozwolony tylko w wyjątkowych przypadkach, a eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD będzie całkowicie zabroniony - europarlament przyjął surowsze przepisy. 

We wtorek Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane unijne procedury i instrumenty kontroli dotyczące przemieszczania odpadów.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem zasady eksportu odpadów z UE do krajów trzecich będą bardziej rygorystyczne. Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD zostanie zakazany w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia, podczas gdy eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom.

Ponadto uzgodniono, że wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostanie w UE zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego rejestru elektronicznego w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do utylizacji w innym kraju unijnym będzie dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Przepisy ustanawiają również grupę ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.

Zdaniem europoseł Pernille Weiss (EPL) zmienione prawo przyniesie Europejczykom większą pewność, właściwego zarządzania naszymi odpadami, bez względu na to, dokąd zostaną wysłane. 

„UE wreszcie weźmie odpowiedzialność za swoje odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów spoza OECD. Odpady są zasobem, jeśli są odpowiednio zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu" – podkreśliła duńska eurodeputowana.
 

Infografika PAP


Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

Wniosek w sprawie reformy unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów określa procedury i środki kontroli w zależności od pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu odpadów, a także rodzaju odpadów i przetwarzania, któremu zostaną poddane w miejscu przeznaczenia. W 2020 r. eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton, co stanowi około 16% światowego handlu odpadami. Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się około 67 mln ton odpadów.

Przyjmując to sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli, aby UE zaostrzyła normy środowiskowe związane z przemieszczaniem odpadów zarówno w UE, jak i do państw trzecich, oraz egzekwowała bardziej rygorystyczne kontrole i sankcje w celu powstrzymania nielegalnego wywozu, jak wyrażono w propozycjach 5(11) i 20(2) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

mp/
 

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.
Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.