Piątek, 23 Luty 2024

Debata nad wzmocnieniem kompetencji Europejskiej Agencji Leków

05.07.2021, 22:33 Aktualizuj: 06.07.2021, 00:00
European Union, 2020
European Union, 2020

Parlament Europejski przeprowadzi debatę i przyjmie swoje stanowisko przed negocjacjami z Radą UE o wzmocnieniu roli Europejskiej Agencji Leków. Chodzi o wyciągnięcie wniosków z pandemii COVID-19.

Debata na temat rozszerzenia mandatu unijnego organu regulacyjnego ds. leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych odbędzie się w środę, głosowanie zaplanowano na czwartek.

Posłowie mają wezwać do stworzenia nowej Europejskiej Bazy Danych o Lekach, w celu monitorowania i informowania o niedoborach leków, do zwiększenia przejrzystości działań agencji, a także do lepszej koordynacji i publicznej informacji dotyczącej badań klinicznych.

W ramach tworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej Komisja Europejska zaproponowała pod koniec ub. roku nowe ramy bezpieczeństwa zdrowotnego dostosowane do przyszłych wyzwań zdrowotnych, oparte na doświadczeniach zdobytych podczas walki z koronawirusem, które obejmują wniosek o wzmocnienie mandatu Agencji.

Europejska Agencja Leków (EMA) została powołana do ochrony i promowania zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych i monitorowanie ich bezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Do głównych zadań EMA należy dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych w UE i ich kontrolowanie. Za pomocą swoich wytycznych naukowych, programów doradztwa naukowego i zachęt EMA ułatwia również badania nad nowymi lekami i wspiera ich opracowywanie.

kic/

 

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.