Piątek, 24 Maj 2024

Coraz więcej Europejczyków zainteresowanych wyborami do Parlamentu Europejskiego

17.04.2024, 07:00 Aktualizuj: 19.04.2024, 08:21
© European Union 2023 - Source : EP
© European Union 2023 - Source : EP

Sześcioro na dziesięcioro Europejczyków (60%) interesuje się nadchodzącymi wyborami europejskimi w dniach 6-9 czerwca. To o 11 punktów procentowych więcej niż w tym samym czasie przed poprzednim głosowaniem w maju 2019 r. W Polsce chęć głosowania w najbliższych eurowyborach zadeklarowało 70% badanych.

We wtorek Eurobarometr opublikował ostatnie przed czerwcowymi wyborami do europarlamentu wyniki badań na temat świadomości obywateli UE i zainteresowania czerwcowym głosowaniem. 

Z publikacji wynika, że zainteresowanie wyborami do PE, świadomość tego, kiedy się odbędą, a także prawdopodobieństwo oddania głosu wzrosły od ostatniego badania jesienią 2023 r., kiedy to mierzono je po raz ostatni. Wzrosty są jeszcze bardziej widoczne w porównaniu z badaniem przeprowadzonym wiosną 2019 r. (trzy miesiące przed poprzednimi wyborami europejskimi).

Z badania Eurobarometru wynika, że 60% respondentów jest zainteresowanych głosowaniem w czerwcu (to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z jesienią 2023 r. i  o 11 punktów procentowych więcej w porównaniu z lutym/marcem 2019 r.

Jednocześnie aż 71% badanych twierdzi, że jest prawdopodobne, że zagłosuje, co stanowi o 3 punkty procentowe więcej w porównaniu z jesienią 2023 r. i o 10 punktów procentowych więcej w porównaniu z lutym/marcem 2019 r.

Wyniki sugerują, że obywatele UE są bardzo świadomi znaczenia wyborów w obecnym kontekście geopolitycznym, a ośmioro na dziesięcioro (81%) respondentów zgadza się, że głosowanie jest jeszcze ważniejsze. Większość respondentów we wszystkich państwach członkowskich zgodziło się z tym stwierdzeniem.

W przypadku polskich obywateli, wyniki plasują się ponad europejską średnią. 63% Polek i Polaków twierdzi że są zainteresowani głosowaniem w wyborach, co stanowi wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z lutym/marcem 2019 r.

Jednocześnie 70% badanych Polek i Polaków twierdzi, że jest prawdopodobne, że zagłosuje - to o 18 punktów procentowych więcej w porównaniu z lutym/marcem 2019 r.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, komentując wyniki sondażu oceniła, że Europejczycy są świadomi, że stawka przy urnach wyborczych jest wysoka, a głosowanie jest jeszcze ważniejsze w obecnym kontekście geopolitycznym.

"Zachęcam naszych obywateli do oddania głosu w nadchodzących wyborach europejskich, aby wzmocnić europejską demokrację i świadomie kształtować przyszłość Europy" - podkreśliła Metsola.

Obecnie, 81% obywateli UE ma pozytywny lub neutralny obraz Parlamentu Europejskiego, podczas gdy tylko 18% jest negatywnie nastawionych. Co więcej, większość w UE (56%) chciałaby, aby PE odgrywał ważniejszą rolę, podczas gdy tylko 28% chciałoby, aby było odwrotnie, a 10% chciałoby utrzymania obecnej roli.

Odnosząc się do tych wyników Metsola podkreśliła, że Parlament i Unia Europejska osiągnęły w ostatnich latach bezprecedensowe wyniki. "W obliczu wyjątkowych i i trudnych okoliczności staliśmy się jeszcze silniejsi i bardziej zjednoczeni. Parlament był i nadal będzie głosem i rzecznikiem obywateli w UE" - zaznaczyła szefowa PE.

W Polsce aż 88% obywateli postrzega Parlament Europejski pozytywnie lub co najmniej neutralnie, negatywne wrażenie sprawia on tylko na 11% respondentów. Polki i Polacy w 51% odpowiedzi stwierdzili, że popierają wzrost roli Parlamentu Europejskiego, 37% chciałoby, by było odwrotnie, a 8% uznało, że nie należy niczego zmieniać.

Priorytetami dla obywateli UE przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, są m.in. kwestie związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Aż 33% respondentów ze wszystkich państw członkowskich UE uznało ten problem za najistotniejszy. Na drugim miejscu znalazły się zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym (32%). Trzecim najczęściej wymienianym tematem było wsparcie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (31%).

Dla Polek i Polaków również obronność okazała się kwestią najistotniejszą, wskazało ją aż 37% ankietowanych. Na drugim miejscu respondenci umieścili sprawy związane ze zdrowiem publicznym (36%), a trzecią lokatę zajęło wsparcie gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy z wynikiem 31%.

Znaczenie, jakie obywatele przywiązują do obrony i bezpieczeństwa UE, wzrosło w trakcie kadencji parlamentarnej, szczególnie w świetle wojny agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Jest to obecnie wymieniane jako pierwszy (lub wspólny pierwszy) priorytet kampanii wyborczej w dziewięciu krajach, z najwyższymi wynikami w Danii (56%), Finlandii (55%) i na Litwie (53%).

Podobnie, patrząc w przyszłość, obywatele i obywatelki UE zgodnie stawiają obronę i bezpieczeństwo (37%) jako najważniejszy priorytety w umacnianiu pozycji UE na świecie. Kwestie energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe/rolnictwo zajmują wspólnie drugie miejsce (oba na poziomie 30%). Chociaż czworo na dziesięcioro obywateli twierdzi, że rola UE stała się ważniejsza w ciągu ostatnich lat, 35% uważa, że pozostała taka sama, a 22%, że zmalała. Na poziomie krajowym, względna większość w 15 krajach uważa, że rola UE na świecie stała się ważniejsza na przestrzeni lat, przy czym odsetek ten wynosi 67% w Szwecji, 63% w Portugalii i 60% w Danii. Tymczasem obywatele Słowenii i Czech najczęściej twierdzą, że rola UE stała się mniej ważna (odpowiednio 32% i 30%).

Prawie trzy czwarte obywateli (73%, +3 punkty procentowe w porównaniu z jesienią 2023 r.) twierdzi, że działania UE mają wpływ na ich codzienne życie, w tym jedna piąta (20%), dla której mają one "bardzo duży" wpływ. Ponadto zdecydowana większość Europejczyków zgadza się, że ich kraj, ogólnie rzecz biorąc, czerpie korzyści z członkostwa w UE (71%). Wyniki te są stabilne w porównaniu z jesienią 2023 r. i nadal utrzymują się na wysokim poziomie w całej UE.

W Polsce, aż 78% procent obywateli uważa, że Unia Europejska ma wpływ na ich życie. Przeciwnego zdania jest 20%, a 2% jest niezdecydowanych. 81% Polaków zgodnie stwierdziło, że Polska czerpie korzyści z członkostwa we Wspólnocie, przeciwnego zdania było zaledwie 15% badanych.

Badanie „Eurobarometr” Parlamentu Europejskiego Wiosna 2024 zostało przeprowadzony przez agencję badawczą Verian (wcześniej Kantar). Odbyło się w okresie od 7 lutego do 3 marca 2024, we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono osobiście, a wywiady wideo (CAVI) wykorzystano dodatkowo w Czechach, Danii, Finlandii i na Malcie. Łącznie zrealizowano 26 411 wywiadów. Wyniki dla wskaźnika UE zostały zważone zgodnie z wielkością populacji w każdym kraju.

mp/
 

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.