Piątek, 19 Kwiecień 2024

Co wiesz o wyborach do Parlamentu Europejskiego? Podsumowanie quizu

29.03.2024, 12:21 Aktualizuj: 29.03.2024, 12:24
Fot. Parlament Europejski
Fot. Parlament Europejski

Ponad 90 proc. uczestników quizu prawidłowo wskazało datę zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jednak zaledwie 55 proc. wie, ilu obywatelu Unii Europejskiej było uprawnionych do głosowania w poprzednich wyborach. Jak uczestnicy odpowiadali w pozostałych pytaniach?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 roku. To właśnie wtedy mieszkańcy krajów członkowskich Unii Europejskiej wybiorą swoich przedstawicieli do najważniejszej instytucji unijnej. Wyniki przeprowadzonego quizu wskazują, że uczestnicy dobrze orientują się w kwestii wyborów europarlamentarnych. Niektóre pytania wzbudziły jednak wątpliwości.

Najwięcej prawidłowych odpowiedzi respondenci udzielili na pytanie dotyczące daty zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. 94 proc. z nich prawidłowo wskazało, że obywatele państw członkowskich UE pójdą do urn wyborczych w dniach 6-9 czerwca 2024 r.

Blisko 88 proc. uczestników testu prawidłowo wskazało, że europosłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani na okres 5 lat. Podobny odsetek udzielonych odpowiedzi miejsce w przypadku pytań o największą grupę polityczną w PE i datę pierwszych wyborów do europarlamentu. W przypadku pytania o frakcję 85 proc. respondentów prawidłowo wskazało na Europejską Partię Ludową (Chrześcijańscy Demokraci). Również w przypadku pytania o datę pierwszych wyborów 85 proc. uczestników prawidłowo wskazało na okres od 7 do 10 czerwca 1979 r.

Najwięcej trudności wzbudziło pytanie o liczbę uprawnionych do głosowania obywateli w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prawidłową odpowiedź, czyli 360 milionów obywateli UE, wskazało 55 proc. respondentów. Wątpliwości wzbudziło też pytanie dotyczące obecnej liczby europosłów w PE. Prawidłową odpowiedź, czyli 751 posłów, wskazało 66 proc. uczestników.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi do wszystkich pytań w quizie „Co wiesz o wyborach do Parlamentu Europejskiego?”:

1. Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się:

  • 7-10 czerwca 1979 roku

2. Największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim jest:

  • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

3. Europosłowie do Parlamentu Europejskiego wybierani są na okres:

  • 5 lat

4. Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się:

  • 6-9 czerwca 2024 roku

5. Obecnie w Parlamencie Europejskim (w IX kadencji) zasiada:

  • 751 posłów

6. Najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku odnotowano w:

  • Belgii

7. W 2019 roku w całej Unii Europejskiej uprawnionych do głosowania było:

  • 360 milionów obywateli UE

8. By móc kandydować do Parlamentu Europejskiego w Polsce, należy mieć minimum:

  • 21 lat

9. Główne zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego ustanowione są w:

  • Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską

10. Prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają obywatele Unii, który najpóźniej w dniu wyborów osiągną 18. rok życia. Wyjątkiem jest Austria, w której wiek uprawniający do głosowania wynosi:

  • 16 lat

Zgodnie z regulaminem quizu trzy osoby, które osiągnęły najlepszy wynik w najlepszym czasie otrzymają od nas nagrody rzeczowe. Zwycięzcom informacja o zdobytych nagrodach zostanie przekazana drogą mailową. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

mc/
 

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.