Sobota, 2 Marzec 2024

Bieżąca sesja PE – to co najważniejsze

06.02.2024, 09:35 Aktualizuj: 07.02.2024, 14:39

Podsumowanie ostatniego szczytu UE, debaty o konieczności dalszej pomocy dla Ukrainy, sytuacji europejskich rolników, rosyjskich próbach ingerencji w politykę europejską i nowych przepisach dotyczących GMO – to najważniejsze tematy bieżącej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Bieżąca sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu trwa od poniedziałku 5 lutego do czwartku 8 lutego. Poniżej przedstawiamy pokrótce przegląd jej najważniejszych tematów.

Omówienie efektów specjalnego szczytu UE

We wtorek rano europosłowie omówią wyniki ostatnich szczytów UE, a w szczególności specjalnego szczytu Rady Europejskiej z 1 lutego br. W debacie wezmą udział przewodniczący rady Charles Michel oraz szefowa KE Ursula von der Leyen. Specjalny szczyt osiągnął porozumienie w sprawie pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro, w ramach budżetu UE.

Debata o dalszej pomocy dla Ukrainy

Na kilkanaście dni przed drugą rocznicą rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę eurodeputowani mają potwierdzić potrzebę zdecydowanego i zjednoczonego poparcia UE dla Kijowa. Oczekuje się, że podczas debaty z Radą i Komisją Europejską we wtorek rano posłowie do PE ocenią najnowsze wydarzenia wojenne oraz to, w jaki sposób UE może nadal wspierać siły Kijowa w walce z rosyjskimi agresorami. Będą również dyskutować o ostatnich wysiłkach UE na rzecz zapewnienia Ukrainie większego wsparcia finansowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy dodatkowa pomoc ze strony USA  jest obecnie wstrzymywana przez Kongres.

Nowe techniki genomowe: debata i głosowanie nad nowymi przepisami UE

Parlament zdecyduje o swoim stanowisku przed negocjacjami z krajami UE w sprawie przepisów dotyczących nowych technik genomowych, wspomagających produkcję żywności. Projekt tekstu, przyjęty przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, zgadza się z wnioskiem KE dotyczącym dwóch różnych kategorii i dwóch zestawów zasad dla roślin NGT. Rośliny uznane za równoważne roślinom konwencjonalnym (rośliny NGT 1) byłyby zwolnione z większości wymogów zawartych w przepisach o GMO. Nowe przepisy dostosują ramy GMO do roślin NGT 2.

Debata nad sytuacją europejskich rolników i cenami produktów rolnych

W środę rano posłowie do PE będą dyskutować o tym, jak odpowiedzieć na potrzeby rolników i społeczności wiejskich w całej Europie oraz jak wspierać sprawiedliwie wynagradzane rolnictwo UE.

Oczekuje się, że w obliczu rosnących protestów w kilku krajach UE - w tym we Francji, Belgii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii  oraz na Litwie- posłowie do PE wezwą Komisję i belgijską prezydencję w Radzie do podjęcia dialogu z rolnikami w celu zachowania zrównoważonego sektora rolnego, ale również sprawiedliwych rekompensat dla producentów. Rolnicy są szczególnie zaniepokojeni polityką środowiskową i handlową UE ze względu na ich rzekomy negatywny wpływ na rolnictwo.

Posłowie ocenią zakres rosyjskiej ingerencji w UE

W związku z zarzutami, że jedna z posłanek do PE była w zmowie z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa, we wtorek Parlament omówi tę sprawę oraz inne próby ingerencji .

Niedawne doniesienia medialne opisujące, w jaki sposób posłanka do Parlamentu Europejskiego rzekomo współpracowała i dzieliła się informacjami z rosyjską służbą bezpieczeństwa FSB, skłoniły instytucję do wszczęcia dochodzenia, a przewodnicząca Roberta Metsola skierowała tę sprawę do Komitetu Doradczego ds. kodeksu postępowania.

Podczas debaty plenarnej z udziałem przedstawicieli Rady i Komisji Europejskiej, posłowie mają również szerzej przyjrzeć się rosyjskim próbom ingerowania w demokratyczne procesy UE i omówić, co Unia Europejska może zrobić, aby rozwiązać te problemy.

Niebezpieczne substancje w miejscu pracy: nowe przepisy

W środę Parlament ma ostatecznie zatwierdzić nowe przepisy ograniczające wartości ekspozycji na ołów i diizocyjaniany w miejscu pracy. Regulacja wprowadza nowe wartości graniczne dla ołowiu po raz pierwszy od 40 lat.

Narażenie na ołów może wpływać na płodność kobiet i mężczyzn oraz rozwój płodu, a także może uszkadzać układ nerwowy, nerki, serce i krew. Nowe przepisy po raz pierwszy ustalą również limity narażenia na diizocyjaniany, które mogą powodować reakcje alergiczne i choroby układu oddechowego, takie jak astma.

W UE około 50 000 do 150 000 pracowników jest narażonych na działanie ołowiu, a 4,2 miliona pracowników jest narażonych na działanie diizocyjanianów każdego roku. Obie substancje są wykorzystywane do renowacji budynków oraz produkcji baterii i turbin wiatrowych.

Natychmiastowe płatności w euro: ostatnie głosowanie

W środę posłowie do PE mają zatwierdzić nowe przepisy, które zapewnią natychmiastowe dotarcie przelewów na rachunki bankowe klientów detalicznych i firm w całej UE.

Projekt przepisów ma na celu zapewnienie, że klienci detaliczni i firmy, zwłaszcza MŚP, nie będą musieli czekać na swoje pieniądze, a także zwiększenie bezpieczeństwa przelewów. Banki i inni dostawcy usług płatniczych (PSP) będą musieli zapewnić natychmiastowe przetwarzanie przelewów, niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze dotrą na konto odbiorcy w ciągu 10 sekund. Koszt tych operacji dla zleceniodawców i odbiorców nie może być wyższy niż w przypadku innych transakcji polecenia przelewu w euro.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa przelewów, dostawcy usług płatniczych powinni dysponować skutecznymi i aktualnymi sposobami wykrywania oszustw i zapobiegania im, w celu uniknięcia sytuacji, w której przelew trafia na niewłaściwy rachunek z powodu oszustwa lub błędu.

PE przeciw piratom drogowym

We wtorek posłowie do PE będą głosować nad projektem przepisów UE, które mają położyć kres bezkarności niebezpiecznych kierowców z innego kraju UE i poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Obecnie, jeśli kierowca straci prawo jazdy w wyniku wykroczenia drogowego w innym kraju UE niż ten, który wydał mu prawo jazdy, w większości przypadków sankcja będzie miała zastosowanie tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie pociągnie za sobą żadnych ograniczeń w pozostałej części UE.

Zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami, decyzje o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu prawa jazdy nierezydenta będą musiały być przekazywane do kraju UE, który wydał prawo jazdy, aby zapewnić, że decyzja o dyskwalifikacji kierowcy jest stosowana we wszystkich krajach UE. Posłowie sugerują dodanie jazdy bez ważnego prawa jazdy do listy poważnych wykroczeń drogowych, takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, które spowodowałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy. Domagają się również jasnych terminów dotyczących czasu, jaki państwa członkowskie mają na wymianę informacji o tych wykroczeniach.

mam/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.