Niedziela, 21 Lipiec 2024

Będzie więcej posłów w Parlamencie Europejskim

28.09.2023, 09:20 Aktualizuj: 24.01.2024, 18:30

W 2024 r. wzrośnie liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. W kadencji 2024-2029 w europarlamencie zasiądzie w sumie 720 przedstawicieli krajów UE, czyli o 15 więcej niż obecnie. Jeden dodatkowy mandat będzie udziałem m.in. Polski.

We wrześniu Parlament Europejski zatwierdził decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu liczby mandatów, aby odzwierciedlić zmiany demograficzne, jakie zaszły w UE od 2019 roku. Propozycja Rady Europejskiej została oparta na propozycji Parlamentu zalecającej dodanie 11 mandatów.

Po zmianie najliczniej reprezentowanym krajem w Parlamencie Europejskim wciąż pozostaną Niemcy (96 mandatów - liczba się nie zmienia), Francja, która do tej pory miała 79 przedstawicieli zyska dwa dodatkowe mandaty, Włochy (76 - bez zmian), Hiszpania (59 - plus 2 mandaty), Polska (52 - plus jeden mandat), Rumunia (33 - bez zmian), Holandia (29 - plus dwa), Belgia (21 - plus jeden), Grecja (21 - bez zmian), Czechy (21 - bez zmian), Szwecja (21 - bez zmian), Portugalia (21 - bez zmian), Węgry (21 - bez zmian), Austria (19 - plus jeden), Bułgaria (17 - bez zmian), Dania (14 - plus jeden), Finlandia (14 - plus jeden), Słowacja (14 - plus jeden), Irlandia (13 - plus jeden), Chorwacja (12 - bez zmian), Litwa (11 - bez zmian), Słowenia (8 - plus jeden), Łotwa (8 - plus jeden), Estonia (7 - bez zmian), Cypr (6 - bez zmian), Luksemburg (6 - bez zmian), Malta (6 - bez zmian).

Grafika PAP: nowy podział miejsc w Parlamencie Europejskim

Prawo UE dopuszcza maksymalnie 750 posłów i posłanek plus przewodniczący/przewodnicząca. Liczba miejsc przypadająca na dany kraj jest ustalana przed każdymi wyborami europejskimi.

Podział miejsc uwzględnia liczebność populacji państw członkowskich, a także potrzebę minimalnego poziomu reprezentacji obywateli europejskich z mniejszych krajów. To zasada „degresywnej proporcjonalności”, zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej. Oznacza ona, że podczas gdy mniejsze kraje mają mniejszą liczbę posłów i posłanek do PE niż kraje większe, eurodeputowani z większych krajów reprezentują większą liczbę obywateli niż ich odpowiednicy z mniejszych krajów.

Minimalna liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przypadająca na kraj to sześć, a maksymalna to 96.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w terminie 6–9 czerwca 2024 r.

js/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.