Piątek, 1 Marzec 2024

Będzie europejska karta osoby niepełnosprawnej

12.02.2024, 13:11 Aktualizuj: 14.02.2024, 20:21
Europejska Karta Parkingowa dla osób niepełnosprawnych będzie wydawana w formie fizycznej;  fot. © European Union 2020 - Source : EP
Europejska Karta Parkingowa dla osób niepełnosprawnych będzie wydawana w formie fizycznej; fot. © European Union 2020 - Source : EP

Parlament Europejski oraz Rada UE porozumiały się co do ustanowienia europejskiej karty osoby niepełnosprawnej oraz europejskiej karty parkingowej dla niepełnosprawnych. Dyrektywa w tej sprawie ma zostać poddana pod głosowanie PE w kwietniu.

Celem planowanej dyrektywy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym podróżującym na krótki okres do innego państwa UE dostępu do takich samych preferencji i udogodnień jak te, z których korzystają ich obywatele posiadający krajowe karty osoby niepełnosprawnej. W szczególności chodzi o obniżone lub zerowe opłaty za wjazd oraz pierwszeństwo dostępu i dostęp do zarezerwowanego miejsca parkingowego.

„Osoby niepełnosprawne z niecierpliwością czekały na te przepisy. Znaczenie Europejskiej Karty Niepełnosprawności wykracza poza zwykłe ułatwianie podróżowania i ucieleśnia zobowiązanie UE do zapewnienia swobodnego przemieszczania się wszystkim Europejczykom” – podkreśliła sprawozdawczyni projektu, słowacka eurodeputowana Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Europejska karta osoby niepełnosprawnej będzie wydawana w formacie fizycznym oraz cyfrowym, a jej wydawanie i przedłużanie będzie bezpłatne. Kraje członkowskie będą jednak miały prawo do wprowadzenia opłat za zgubienie lub uszkodzenie dokumentu. Osoby niepełnosprawne uprawnione do wsparcia ze strony osobistego asystenta będą mogły dodać do swojej karty literę „A”.

Europejska Karta Parkingowa dla osób niepełnosprawnych będzie wydawana w formie fizycznej. Kraje członkowskie będą mogły zdecydować o wydawaniu jej również w formacie cyfrowym jak o pobieraniu opłaty za wydanie i odnowienie dokumentu. Oba rodzaje kart będą zabezpieczone za pomocą kodu QR.

Zgodnie z projektem dyrektywy obie karty będą musiały zostać wydane w ciągu dziewięćdziesięciu dni, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagane są dłuższe badania lekarskie.

Nowe zasady będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku pobytów krótkich, z wyjątkiem posiadaczy kart inwalidzkich, którzy przeprowadzają się do innego państwa członkowskiego w ramach programu mobilności, takiego jak Erasmus+.

Zgodnie z dyrektywą powstanie też centralna europejska strona internetowa dla osób niepełnosprawnych. Ma ona być powiązana z krajowymi stronami internetowymi zawierającymi m.in. informacje dotyczące sposobu uzyskania, wykorzystania i odnawiania kart oraz informacje o preferencjach i udogodnieniach, do których one uprawniają.

mam/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.