Sobota, 22 Czerwiec 2024

28 marca spotkanie online ws. Interreg Europa 2021-2027

20.03.2023, 09:32 Aktualizuj: 20.03.2023, 11:32
Źródło: EC Audiovisual Service
Źródło: EC Audiovisual Service

Założenia programu Interreg Europa, warunki naboru, zasady wnioskowania o dofinansowanie - m.in. te zagadnienia poruszone zostaną podczas spotkania online na temat drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Zaprasza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program Interreg Europa 2021-2027 stanowi kontynuację Interreg Europa 2014-2020.

Projekty polegają na międzynarodowej wymianie dobrych praktyk z wybranego obszaru polityki rozwoju (np.  w kwestiach dotyczących migrantów/uchodźców, zdalnej opieki zdrowotnej, gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompensacji CO2, samowystarczalności w zakresie energii odnawialnej, zwalczania ubóstwa energetycznego itd.).

W oparciu o wnioski ze współpracy, partnerzy planują zmiany na swoim terytorium (np. w regionie, powiecie, gminie), w wybranych politykach (np. w strategii rozwoju gminy/powiatu/województwa, planie gospodarki niskoemisyjnej, prawie lokalnym itd.).

Organizatorzy spotkania online przypominają, że w międzynarodowych projektach mogą uczestniczyć:- władze centralne, regionalne i lokalne - podmioty prawa publicznego, np. publiczne uczelnie, instytuty itp - prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną, np. izby, fundacje itp.

Podczas spotkania online 28 marca omówione zostaną założenia programu Interreg Europa, warunki naboru, główne zasady realizacji projektów oraz wybrane części wniosku o dofinansowanie. Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia i pomoce dla wnioskodawców oraz przekazane informacje na jakie, dodatkowe wsparcie (w tym finansowe) mogą liczyć polscy beneficjenci.

W drugim naborze nie będzie ograniczeń tematycznych. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie 15 marca - 9 czerwca 2023 roku.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Zainteresowani muszą zarejestrować się online pod adresem: https://www.ewt.gov.pl/strony/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-informacyjne-na-temat-drugiego-naboru-wnioskow-w-programie-interreg-europa-2021-2027/

Link do spotkania zostanie rozesłany e-mailem 23 marca na adresy podane w formularzach rejestracyjnych.

W przypadku nieotrzymania wiadomości z linkiem, organizatorzy proszą o kontakt najpóźniej dzień przed spotkaniem (tel. 22 273  81 76, e-mail: Anna.Stol@mfipr.gov.pl).

js/

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.