Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

9. Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit - Koalicja

Polska ogółem

PROGRAM KOMITETU

1. Europa Ojczyzn czy federacja
Europa Ojczyzn! Komitet Wyborczy PolEXIT – Koalicja opowiada się za unią wolnych i suwerennych państw. Unia, która jest naszym celem, będzie wspólnotą swobodnego przepływu kapitału, dóbr oraz usług, ale – w przeciwieństwie do dzisiejszej Unii - bez jakichkolwiek konotacji ideologicznych, wspólnej armii czy jednolitej polityki zagranicznej. Dążymy do współpracy gospodarczej pomiędzy wolnymi krajami, która miałaby zapewnić możliwie najwyższą efektywność gospodarowania.

2. Wprowadzenie w Polsce waluty euro
Jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzenia w Polsce waluty euro. Pomimo że Polska zobowiązała się do przyjęcia waluty euro, podpisując traktat akcesyjny, to na szczęście wspomniany dokument nie konkretyzuje daty granicznej. Umożliwia nam to odwlekanie tej procedury w nieskończoność.
Wejście przez Polskę do strefy euro oznaczałoby utratę resztek niepodległości - sterowanie polityką monetarną przesunięte zostałoby z Narodowego Banku Polskiego do Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie. Wyrzeczenie się kompetencji tego typu oznaczałoby, że polityka monetarna całej strefy nie byłaby skupiona na Polsce, ale przede wszystkim na najbogatszych państwach Europy. Dodatkowo, jak pokazuje przykład kryzysów greckiego, czy włoskiego, przy zawirowaniach na rynkach, kraje mniej rozwinięte połączone wspólną walutą z krajami najbardziej rozwiniętymi, gorzej przechodzą przez recesje, kryzysy i spowolnienia gospodarcze.

3. Migracja do UE z państw trzecich
Każde z państw członkowskich powinno samodzielnie decydować o swojej polityce zagranicznej. Nie możemy pozwolić sobie na sytuację, w której Unia Europejska narzuca nam kwoty uchodźców lub nakazuje przyjmowanie migrantów, mogących potencjalnie zagrozić bezpieczeństwu Polaków czy kulturze polskiej.

4. Walka z plastikiem
PolEXIT wychodzi z założenia, że wolność jednostki powinna być ograniczona jedynie strefą wolności innej osoby. Z zasady tej wynika, że nie można zgadzać się na praktyki, które służąc jednym, szkodziłyby jednocześnie innym ludziom. Używanie plastiku, które niesie ze sobą ryzyko zagrożenia zdrowia i życia wielu ludzi, a także ryzyko zrujnowania środowiska naturalnego, powinno być ograniczone.

5. Budżet unijny, w tym m.in. fundusze UE dla Polski
Budżet Unijny powinien być możliwie maksymalnie ograniczony. Nie chcemy, by za pieniądze zabrane wszystkim obywatelom Unii grupa urzędników wspomagała jedne państwa przeciw drugim lub jedne grupy społeczne przeciw drugim. Nie chcemy, by za swoje własne pieniądze obywatele Unii byli uczeni pokorności przed urzędnikami Unii oraz tego, że koneksje, umiejętność wypełniania wniosków oraz cwaniactwo jest lepsze niż inwencja i ciężka praca. Ponadto Unia Europejska musi być tworem, który sam w sobie jest tani w utrzymaniu. Dzisiaj koszt utrzymania instytucji unijnych jest nieproporcjonalnie wysoki.

Dodatkowo nie zapominajmy, że budżet Unii Europejskiej pochodzi od wpłat państw członkowskich, co oznacza, że im wyższy budżet, tym więcej środków zostało wytransferowanych z Polski. Fundusze dla Polski w nowej perspektywie są znacznie niższe niż wcześniej, a od 2027 r. staniemy się płatnikami netto.

Unia, którą proponuje PolEXIT jest tworem, który umożliwia swobodną wymianę handlową, przepływ kapitału oraz ludzi bez konieczności łożenia na ten twór wielkich środków finansowych, a także bez tworzenia potężnego i drogiego i blokującego rozwój gospodarczy aparatu biurokratycznego.

6. Polityka spójności po 2020 r. – centralizacja czy dalsza decentralizacja
Prowadzona dzisiaj przez Unię Europejską polityka spójności służy do uzależniania przedsiębiorców i państw od urzędników Komisji Europejskiej. Polityka spójności nie powinna być kompetencją Unii Europejskiej. Suwerenne i niezależne państwa członkowskie samodzielnie powinny decydować o inwestycjach koniecznych dla usprawnienia handlu pomiędzy nimi.

7. Relacje UE - Wielka Brytania po brexicie
Państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania powinny po brexicie współpracować. Wszystkim nam zależy na rozwoju gospodarczym oraz zapewnieniu możliwie najwyższego i najwygodniejszego standardu życia obywateli wszystkich państw. PolEXIT dąży do wyprowadzenia z Unii Europejskiej w tym kształcie również Polski. W brexicie upatrujemy szansę powołania do życia nowej Unii opartej na fundamentach suwerenności narodów, wolności i efektywnej współpracy gospodarczej.

8. Budowa gazociągu Nord Stream 2 w świetle przyjęcia dyrektywy gazowej
Uważamy, że każdy kraj ma prawo sprzedawać swoje surowce tam, gdzie chce, i każdy kraj ma prawo kupować surowce tam, gdzie chce.

W obawie przed próbą rozbicia współpracy państw Unii Europejskiej poprzez manewrowanie przez Rosję dostępem do jej gazu, kraje Unii Europejskiej wprowadziły zasadę solidaryzmu energetycznego. Jeśli ktoś uważa, że ten solidaryzm jest prawdziwy, to co nam przeszkadza Nord Stream 2? Niechby Rosja poprowadziła nawet 10 następnych rurociągów gazowych do dowolnych państw Unii Europejskiej. Przecież zgodnie z tą zasadą ten gaz będzie dostępny dla wszystkich krajów Unii.

Jeśli natomiast uważamy, że ta zasada solidaryzmu jest kłamstwem, to Polska winna na własną rękę zabiegać o bezpieczeństwo energetyczne NIE OGLĄDAJĄC SIĘ NA INNYCH - tzn. zarówno negocjować z Rosją samodzielne zakupy gazu (nie patrząc na innych) jak i równocześnie dywersyfikować jego dostawy zawierając umowy z innymi dostawcami na świecie.

I w jednym, i w drugim przypadku zamiast protestować przeciw Nord Stream 2, powinniśmy np. zabiegać, by Rosja budowała przesyłowy gazociąg przez terytorium Polski.
Tak jak to właśnie zrobiły Niemcy.

Nord Stream 2 jest dla Polski szkodliwy JEDYNIE z powodu naszych działań - udajemy publicznie, że istnieje ten solidaryzm energetyczny (a sprzeciwiamy się Nord Stream 2 wbrew logice z tym solidaryzmem związanej), a tak naprawdę wiemy, że ten solidaryzm to kłamstwo.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.