Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

6. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15

Okręg wyborczy nr 8 w Lublinie

PROGRAM KOMITETU

1. Europa Ojczyzn czy federacja
KUKIZ15 opowiada się zdecydowanie za ideą „Europy Ojczyzn”. Naszym zdaniem koncepcja ta powinna koncentrować się rozwoju współpracy gospodarczej i wyrównywaniu poziomu rozwoju gospodarczego w krajach członkowskich UE. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ograniczaniu suwerenności poszczególnych krajów członkowskich, czy to poprzez narzucanie wspólnej polityki wobec krajów trzecich, tworzenie jednej armii UE, ingerowanie w wewnętrzne sprawy państw członkowskich czy narzucanie rozwiązań prawnych stojących w sprzeczności z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi poszczególnych krajów członkowskich. Oczywiście wspólna polityka jest możliwa, musi jednak być ona zgodna z oczekiwaniami zainteresowanych stron, z poszanowaniem uwarunkowań danych krajów, w zgodzie z zasadą solidarności. Naszym zdaniem federalizacja UE doprowadzi do uzyskania hegemonii krajów najsilniejszych gospodarczo w UE nad krajami słabszymi, co z kolei wywoła niewątpliwie niepokoje na tle narodowościowym. Byłoby to zaprzeczeniem idei przyświecającej Ojcom Założycielom UE –powołania organizacji międzynarodowej stojącej na straży pokoju i zrównoważonego rozwoju państw członkowskich.

2. Wprowadzenie w Polsce waluty euro
KUKIZ15 jest zdecydowanym przeciwnikiem wejścia Polski do strefy Euro w tej chwili czy w najbliższym czasie. Byłoby to z resztą niemożliwe, bo Polska nie spełnia kryteriów do wprowadzenia wspólnej waluty. Jesteśmy realistami, uważamy że wprowadzenie Euro, a co za tym idzie rezygnacja z kreowania suwerennej polityki pieniężnej po prostu Polsce i Polakom się nie opłaci. Pozostanie przy walucie krajowej zapewni stabilniejszą sytuację gospodarczą oraz zachowanie jednego z przymiotów niezależnego państwa. Nie wykluczamy jednocześnie, że być może w perspektywie ok. 50 lat może się to zmienić. Ostateczną decyzję w tej sprawie kategorycznie powinno się podjąć po stosownym referendum ogólnokrajowym.

3. Migracja do UE z państw trzecich
Migracja do UE z państw trzecich zdaniem KUKIZ15 powinna być lepiej kontrolowana i skoordynowana. W tym celu postulujemy stworzenie nowego modelu zarządzania ruchami migracyjnymi poprzez wzmocnienie granic z państwami trzecimi, przyznanie dodatkowych kompetencji i uprawnień Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX). Unia Europejska powinna skutecznie weryfikować uchodźców bez zewnętrznych pośredników dla dobra i bezpieczeństwa obywateli państw członkowskich oraz rzeczywistych ofiar wojen lub innych kataklizmów. Zmiany powinny dotyczyć także procedury przyznawania ochrony uchodźcom –powinny ją otrzymywać osoby faktycznie zagrożone w swoich krajach tj. uchodźcy polityczni, natomiast tzw. uchodźcy ekonomiczni powinni być w odpowiedni sposób weryfikowani i w razie potrzeby deportowani. Decyzja o udzieleniu azylu, bądź przyznaniu statusu uchodźcy powinna należeć wyłącznie do kompetencji państw członkowskich.

KUKIZ15 kategorycznie sprzeciwia się przymusowej relokacji uchodźców, która naszym zdaniem nie tylko stwarza zagrożenie dla Europejczyków wobec niewystarczającej weryfikacji przybyszów spoza Unii, ale także narusza ich prawa człowieka. KUKIZ15 stoi na stanowisku, że aby wstrzymać falę uchodźców należy pomóc im w ich własnych ojczyznach poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

4. Walka z plastikiem
Ekologia i ochrona środowiska na poziomie unijnym (międzynarodowym) jest jednym z postulatów KUKIZ15 i naszych sojuszników w UE. Co do samego plastiku chcielibyśmy wprowadzić odpowiednie regulacje ułatwiające działalność i nakładające stosowne wymogi dla branży recyklingu. Branża ta dość dynamicznie rozwija się w niektórych krajach wspólnoty, w innych natomiast, w tym niestety w Polsce, nie. Chcielibyśmy by normą w całej Europie były automaty do recyklingu plastiku i odpowiednie przetwórnie tego materiału. Wtedy nie byłoby konieczne nakładanie dodatkowych obostrzeń ograniczających produkcję czy wykorzystywanie tworzyw sztucznych.

5. Budżet unijny, w tym m.in. fundusze UE dla Polski
Budżet Unii Europejskiej powinien być waloryzowany  proporcjonalnie do gospodarek poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli budżet miałby się zmienić (czy to zwiększyć czy zmniejszyć) nie powinno to pociągać za sobą zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej w tym zakresie.

6. Polityka spójności po 2020 r. – centralizacja czy dalsza decentralizacja
KUKIZ15 jest za głębszą, ale rozsądnie prowadzoną decentralizacją kierowania funduszy w ramach polityki spójności, którą z całą pewnością powinno się kontynuować po 2020 roku. Jest to mechanizm wspierający wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego biedniejszych regionów UE. Uważamy, że Europa powinna dążyć do wyrównania poziomu i tempa rozwoju, na co niebagatelny wpływ ma właśnie polityka spójności. W przeciwnym wypadku dojdzie do dalszego rozwarstwienia państw w Europie pod względem rozwoju i powstania tzw. Europy dwóch prędkości, czego nie chcemy.

7. Relacje UE - Wielka Brytania po brexicie
KUKIZ15 jest za utrzymaniem możliwie jak najlepszych stosunków Polski i innych krajów członkowskich UE ze Zjednoczonym Królestwem po brexicie. Jest to jak najbardziej możliwe, gdyż po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE zmienią się tylko zasady ustalania tych stosunków, które od tej pory będą –tak jak kiedyś- oparte o umowy bilateralne. Chcemy by to właśnie rząd Polski w porozumieniu z rządem Wielkiej Brytanii zadbał o odpowiedni, nie zagrażający swobodnemu funkcjonowaniu na terenie Wielkiej Brytanii, status obywateli Polski mieszkających na Wyspach Brytyjskich i Brytyjczyków mieszkających w Polsce, w zgodzie z zasadą wzajemności. Tak samo zadbać należy o poprawne stosunki handlowe, które w szczególności dla Polski są ważne, biorąc pod uwagę dodatni (korzystny dla Polski) bilans handlowy z Wielką Brytanią. W strukturach UE będziemy także zabiegać, by cała UE utrzymywała możliwie jak najbardziej poprawne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem. Brexit jest postrzegany przez nas jako bunt przeciwko skostniałej, nadmiernie zbiurokratyzowanej struktury UE. W związku z tym postulujemy reformy strukturalne wewnątrz UE mające na celu zapobieżenie wystąpieniom kolejnych państw ze wspólnoty i być może w przyszłości powrót Wielkiej Brytanii do UE.

8. Budowa gazociągu Nord Stream 2 w świetle przyjęcia dyrektywy gazowej
Porozumienie zawarte w sprawie Nord Stream 2 pomiędzy Rosją, a Niemcami narusza polski interes narodowy oraz gospodarczy. W związku z czym uważamy, że koniecznością jest podjęcie działań w celu zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2. Wszelkie umowy i inwestycje państw członkowskich z Rosją, które prowadzą do wykluczenia Polski stanowią bardzo poważne, strategiczne zagrożenie dla naszego państwa.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.