Piątek, 19 Kwiecień 2024

Odzież do recyklingu – PE chce ograniczenia marnotrawstwa wyrobów włókienniczych

20.02.2024, 17:52 Aktualizuj: 29.02.2024, 09:28
Fot. © European Union
Fot. © European Union

W marcu na sesji plenarnej posłowie Parlamentu Europejskiego będą głosowali nad stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego w sprawie ograniczenia marnotrawienia wyrobów włókienniczych. Chodzi m.in. o nałożenie na podmioty branży tekstylnej obowiązku pokrywania kosztów recyklingu.

Europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie zmiany dyrektywy ramowej dotyczącej odpadów. Nowe przepisy mają skuteczniej zapobiegać marnotrawieniu wyrobów włókienniczych w całej Unii Europejskiej. 

„W przypadku tekstyliów łatamy luki prawne, uwzględniając również produkty niezwiązane z gospodarstwem domowym, dywany i materace, a także sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych. Domagamy się również celu w zakresie redukcji odpadów tekstylnych, z nadzorem nad eksportowanymi używanymi tekstyliami” – powiedziała sprawozdawczyni europosłanka Anna Zalewska.

Posłanka dodała też, że w celu zwiększenia selektywnej zbiórki należy zapewnić bardziej efektywne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych, tak aby przedmioty, które można poddać recyklingowi, były wydobywane przed wysłaniem do spalarni lub na składowisko.

Nowe przepisy mają ustanowić system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w ramach której podmioty gospodarcze udostępniające wyroby włókiennicze na rynku UE pokrywałyby koszty ich selektywnej zbiórki, sortowania i recyklingu. Państwa członkowskie musiałyby wprowadzić te rozwiązania w ciągu 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy. Jednocześnie kraje UE musiałyby zapewnić do 1 stycznia 2025 r. selektywną zbiórkę wyrobów włókienniczych przeznaczonych do ponownego użycia i recyklingu. Przepisy mają obejmować wyroby włókiennicze, takie jak odzież i akcesoria, koce, pościel, zasłony, kapelusze, obuwie, materace i dywany, w tym produkty zawierające materiały włókiennicze, takie jak skóra, skóra wtórna, guma lub tworzywa sztuczne.

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska sektor włókienniczy ma największe zapotrzebowanie na wodę i użytkowanie gruntów w Unii Europejskiej. Odpowiada też za najwyższe zużycie surowców i emisję gazów cieplarnianych. Jak podaje Agencja, w 2020 r. zużycie tekstyliów na przeciętną osobę w UE wymagało dziewięciu metrów sześciennych wody, 400 metrów kwadratowych ziemi, 391 kilogramów surowców i spowodowało ślad węglowy w wysokości około 270 kilogramów. 

Każdego roku w UE wytwarza się 12,6 mln ton odpadów włókienniczych. Sama odzież i obuwie odpowiadają za 5,2 mln ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. W 2020 r. każda osoba w Unii Europejskiej zużywała średnio 14,8 kg tekstyliów, w tym 6 kg odzieży, 6,1 kg tekstyliów domowych i 2,7 kg obuwia. Szacuje się, że mniej niż 1 proc. wszystkich tekstyliów na świecie jest poddawanych recyklingowi w celu uzyskania nowych produktów.

mr/

ep
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy i nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.