Sobota, 9 Grudzień 2023

MFiPR: jesienią ruszą kolejne konkursy z programu FE dla Polski Wschodniej, m.in. dla biznesu

23.05.2023, 19:53 Aktualizuj: 23.05.2023, 20:01
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej; Fot.:MFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej; Fot.:MFiPR

Jesienią ruszą kolejne konkursy z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przeznaczone dla biznesu, na rozwój turystyki i ochronę środowiska – poinformowało w poniedziałek MFiPR po posiedzeniu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Na posiedzeniu Komitetu zatwierdzono także kryteria wyboru projektów do programu dotyczących Gospodarki o obiegu zamkniętym w MŚP, bioróżnorodności oraz równoważonej turystyki.

Dla przedsiębiorców

MFiPR poinformowało, że w październiku br. przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli ubiegać się o dotację w konkursie  „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”.

Resort wyjaśnił, że chodzi o nowe, dwuetapowe działanie, w którym w pierwszej kolejności wsparcie obejmie opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Ministerstwo dodało, że elementami modelu będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo.

Wskazał, że chodzi tu o ustalenie możliwych kierunków transformacji firmy w nurcie gospodarki o obiegu zamkniętym, a drugi etap będzie polegał na wdrożeniu działań wynikających z opracowanego modelu.

    „Pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym to sposób myślenia i działania, który widzi w surowcach, produktach, odpadach, energii i wodzie zasoby, które można wykorzystać  w każdym obszarze naszego  życia. Dlatego  też tak ważne są codzienne zachowania i wybory każdego z nas jako konsumentów dóbr” – zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na rzecz czynnej ochrony przyrody

Resort funduszy i polityki regionalnej poinformował, że we wrześniu br. wystartują konkursy FEPW na inwestycje ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000.

Projekty mają m.in. pomóc udrożnić korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym i przywrócić ich ciągłość. Inwestycje mają być związane z likwidowaniem barier i sztucznych ograniczeń, budową przepławek, przejść dla zwierząt oraz łączeniem rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte struktury krajobrazu.

Dofinansowanie będzie dotyczyło także edukacji ekologicznej, m.in. budowy centrów edukacyjnych w parkach narodowych powstaną, akcji pomagających podnieść świadomość ekologiczną wśród samorządów, przedsiębiorców czy lokalnych społeczności.

Konkursy, skierowane będą między innymi do administracji publicznej, służb publicznych (Lasów Państwowych, parków narodowych, zarządzających gospodarką leśną lub wodną) oraz organizacji pozarządowych.

Konkursy przeprowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Instytucja Pośrednicząca FEPW) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca FEPW).

Na zrównoważoną turystykę

Komitet Monitorujący zatwierdził także kryteria wyboru projektów dla działania Zrównoważona turystyka.

    „Wsparciem zostaną objęte inwestycje w obiekty i miejsca, które poprzez powiązanie ich ze sobą utworzą spójny projekt – ponadregionalny szlak turystycznych (np. historyczny, kulturowy, przyrodniczy, krajobrazowy). Inwestycje powstaną z poszanowaniem środowiska naturalnego – nie będą szkodziły przyrodzie” - tłumaczy MFiPR.

Resort przypomniał, że projekty przygotowywane są przez samorządy województw, w koordynacji międzywojewódzkiej, w szerokim partnerstwie z podmiotami regionalnymi i lokalnymi. Start konkursu został przesunięty na luty 2024. Za jego przeprowadzenie będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów), aby przyspieszyć ich rozwój. Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

rkj/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.