Sobota, 22 Czerwiec 2024

Jakich pracowników potrzeba w branży wodno-ściekowej?

28.09.2023, 11:40 Aktualizuj: 28.09.2023, 11:45
Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i elektryk – to najbardziej poszukiwani specjaliści. Fot. Parlament Europejski
Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i elektryk – to najbardziej poszukiwani specjaliści. Fot. Parlament Europejski

Co trzecie zbadane przedsiębiorstwo z branży wodno-ściekowej miało w ubiegłym roku problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i elektryk – to najbardziej poszukiwani specjaliści.

Tak wynika z raportu „Branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji” opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak czytamy w opracowaniu, zatrudnienie w branży gospodarki wodno-ściekowej w najbliższym czasie pozostanie na stabilnym poziomie. Przedsiębiorcy nie przewidują znacznych redukcji etatów, zaś specjaliści nadal są przez nich poszukiwani. Również w perspektywie najbliższych 3 lat większość z nich (74 proc.) nie przewiduje znacznego spadku zatrudnienia.

Kogo poszukują pracodawcy?

Autorzy wskazują, że niemal co dziesiąty pracodawca (8 proc.) chce przyjąć pracowników o niższych umiejętnościach. Jednak nie tylko. W ciągu najbliższych 3 lat przewidywany jest wzrost zatrudnienia na takich stanowiskach takich jak: operator ujęć i stacji uzdatniania wody (15 proc.), technolog ds. wody/główny technolog ds. wody (14 proc.) oraz monter sieci wodno-kanalizacyjnych (12 proc.).
W ostatnim roku rekruterzy najczęściej poszukiwali monterów sieci wodno-kanalizacyjnych (37 proc.). W dalszej kolejności znaleźli się między innymi elektrycy (28 proc.), operatorzy ujęć i stacji uzdatniania wody (21 proc.) oraz automatycy (11 proc.). Najrzadziej firmy rekrutowały technologów i biotechnologów, inżynierów środowiska oraz dyrektorów technicznych i kierowników projektów – wskaźnik poszukiwań w każdym z nich wynosił 1 proc.

Mniejszy problem ze znalezieniem pracowników

Autorzy raportu zaznaczyli, że w porównaniu z rokiem 2021 pracodawcy zgłaszają mniej problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników (34 proc. w porównaniu do 49 proc.). Mimo dużego zapotrzebowania, najtrudniej było znaleźć specjalistów na stanowisko montera sieci wodno-kanalizacyjnych, elektryka i operatora ujęć i stacji uzdatniania wody. Trudności te najczęściej były wynikiem zbyt małego zainteresowania ofertą pracy (70 proc.). 

Odpowiedzią na zapotrzebowanie firm są między innymi cudzoziemcy. Jak wynika z raportu, co trzeci zatrudniony obcokrajowiec w tej branży zajmuje stanowisko montera sieci wodno-kanalizacyjnych lub elektryka. Najwięcej zatrudnionych obcokrajowców pochodzi z Ukrainy – jest to 85 proc. wszystkich cudzoziemców. Rekruterzy przyjmują również pracowników z Białorusi (10 proc.), Azji (4 proc.) i pozostałych państw Europy (21 proc.). Jak zaznaczyli respondenci, istotną kompetencją przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy jest swobodne posługiwanie się językiem polskim. Brak tej umiejętności stanowi barierę w uzyskaniu stanowiska – wskazano w raporcie.

Duża stabilność sektora

Z przeprowadzonych badań wynika, że 93 proc. pracowników branży gospodarki wodno-ściekowej zamierza utrzymać zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najlepiej oceniają oni bezpieczeństwo zatrudnienia i relacje ze współpracownikami (po 92 proc.). Badani pozytywnie ocenili również relacje z przełożonymi (91 proc.), warunki pracy (89 proc.) i równowagę między życiem prywatnym a zawodowym (84 proc.). Najmniej zadowolenia wzbudza natomiast możliwość awansu (67 proc.). 

Rozwój pracowników

Według danych z raportu blisko 67 proc. firm z branży gospodarki wodno-ściekowej oferowało swoim pracownikom przynajmniej jedną formę aktywności rozwojowej. Szkolenia najczęściej dedykowane są pracownikom o wysokich kwalifikacjach i zajmujących wysokie stanowiska. Z analizy wynika, że największe zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenia zgłaszają pracownicy na takich stanowiskach jak: technolog ds. ścieków (24 proc.), automatyk (18 proc.) i technolog ds. wody (16 proc.).  Najczęściej do udziału w szkoleniach skłania ich konieczność podniesienia kwalifikacji niezbędnych do wykonywanej pracy (59 proc.). Wskazano, że najczęstszym mechanizmem motywacyjnym poza wynagrodzeniem są premie (86 proc. pracodawców i 89 proc. pracowników). 

Środki unijne na rozwój pracowników

Zdecydowana większość pracodawców (70 proc.) jest zadowolona z umiejętności swoich pracowników. Wzrost kompetencji i wsparcie w zakresie wiedzy pozwala na utrzymanie zatrudnienia i doskonalenie przedsiębiorstw. Rozwój pracowników gospodarki wodno-ściekowej umożliwiają między innymi dedykowane branży szkolenia. Wiele kursów oferowanych pracownikom z tej branży jest współfinansowana ze środków unijnych. Przykładem jest projekt ,,Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” realizowany ze środków PO WER 2014-2020. Inicjatywa ma za zadanie wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników. Wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych wyniosła blisko 1 mln 800 tys. zł. 


mc/ ab/
 

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.